SMMM Yeterlilik


1-SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ

 3568 sayılı Yasa hükümleri uyarınca TÜRMOB tarafından yapılacak olan

 

  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları,

Sınav Sistemimizde kaydı olan Adaylar SMMM Sınav Başvurularını İnternet yoluyla, İlk defa katılacak olanadaylar odaları aracılığı ile başvuru yapacaklardır.

 

1-Sınav dosyası hazırlayarak; ilk kez sınavlara katılacak olan adaylar; sınav başvuru dosyalarını bağlı bulundukları odaya teslim edecektir .

2- Daha önce en az bir kez sınava katılmış olan ya da sınava başvuru yapması nedeniyle bilgileri Merkezimizde kayıtlı bulunan adaylar başvurularını internet yoluyla http://sinav.tesmer.org.tr veyawww.tesmer.org.tr adresine girerek yapacaklardır

 

Adaylar, başvuru için, sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonrahttp://sinav.tesmer.org.tr veya http://www.tesmer.org.tr adresine girerek sınav başvurularını yapacaklardır. Bunun için en az bir kez sınava katılması veya daha önce sınav başvurusunda bulunması nedeniyle Merkezimiz kayıtlarında bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Başvuru işlemi T.C kimlik numarasıyla yapılacağı için adayların T.C kimlik numaralarının mutlaka sistemimizde kayıtlı olması gerekmektedir. Aday daha önce sınava katıldığı halde T.C kimlik numarası sistemimizde kayıtlı değilse; nüfus cüzdanı fotokopisini Merkezimize fakslaması halinde gerekli düzeltme yapılacak ve başvurusunu yapabilecektir.

 

Aday sınava katılmak istediği dersleri seçerek sınav kaydını yapıp, onayladıktan sonra bir daha değişiklik yapamayacaktır. Bu nedenle adayların formu doldurduktan sonra bilgilerini tekrar kontrol ederek onaylamaları daha doğru olacaktır Faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Sınav başvurusu yapmadan önce Oda Başkanlıklarından sınav haklarınız ve staj durumunuz hakkında bilgi alarak başvuru yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde sınav bedellerinin geri ödenmesi işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Sınav programı,sınav başvuru listeleri ve sınav sonuçları http://www.teos.org.tr açıklanmaktadır. Sınava katılacak adayların listeleri sınav tarihinden bir hafta önce http://www.teos.org.trsayfasında açıklanmaktadır.

 

SMMM sınavına ilk kez başvuru yapacak adayların hazırlaması gerekenler evraklar

SMMM Mesleki Yeterlik sınavına katılmak için staj dosyanızı tamamlamanız gerekir. Aşağıda staj gruplarına göre staj ve sınav dosyasında bulunması gereken evraklar listelenmiştir. Buna göre eksiklerinizi tespit edip tamamladıktan sonra sınav başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

 

 

BÜTÜN ADAYLARIN ORTAK GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

* Sınav dosyası bağlı bulunduğunuz odadan satın alınacaktır. Yeni tarihli ikametgah, yeni tarihli adli sicil belgesi. (sabıka kaydı olanların mahkeme kararının fotokopisini eklemesi gerekmektedir)

* Staja başlama tarihi baz alınarak, SSK aylık dönem bordro fotokopilerinin tamamı. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan dönemleri getireceklerdir. * Başvuru sırasında son dönem SSK aylık bildirge çıkmamış olacağından, sınav tarihine kadar sigortalı çalışacağınıza dair taahhütname (örneği sitemizde matbu formların altındadır). * Kaç tane meslek mensubundan staj için onay aldıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir (3 aydan az çalışılan işyerlerinden, meslek mensubunun değerlendirme formu alınmaz). * SSK dan gün dökümü (internet çıktısı kabul edilmemektedir). * Emekli Sandığı ve Bağ-Kur dan kaydı olmadığına dair yazı. * Erkek stajyerler için askerlik durum belgesi veya askerliğini yapanlardan terhis belgesi. * Staja devam ederken işyeri değişikliği yaptıysanız, gerekli evrakları getirmeniz gerekmektedir. (İşyeri değişikliği evrak listesini internet sitemizden alabilirsiniz) * Her meslek mensubuna ait faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi ve matbu evraklardan staj onay belgesi, tek kişi staj yazısı gibi evrakların başvuru sırasında veya yapılan her iş değişikliğinde verilmiş olması gerekmektedir. Eksik olan evrakların getirilmesi gerekmektedir.

 

ŞİRKETLERDE DENETİM ALTINDA STAJ YAPANLAR

* Staja başlama tarihine göre, meslek mensubunun firma ile yapmış olduğu sözleşme (her yıla ait) ve düzenlenen fatura/serbest meslek makbuzlarının fotokopilerinin tamamı. Sözleşmelerin arkalı-önlü fotokopisinin çekilmiş, okunaklı, hangi dönemi kapsadığının belirtilmiş ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir. Makbuz/Faturaların, hangi aylar için düzenlendiğinin ve okunaklı olmasına dikkat edilmelidir. * Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri. Adres değişikliği varsa, adres değişikliğinin gösteriri ticaret sicil gazetesi. * İmza sirküleri ile vergi levhasının fotokopisi. * Staj yaptığınız şirket, sözleşmesini SMMM/YMM Ltd/A.Ş olan şirketlerle yapmışsa, şirketin imza sirküleri fotokopisi. * İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar,(yukarıda belirtilen). * Yabancı şirketlerde çalışanlardan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden Türkiye Kuruluşu ile ilgili yazı.

 

ŞİRKETLERDE GÖZETİM (MESLEK MENSUBU BAĞIMLI) ALTINDA STAJ YAPANLAR

* Staja başlama tarihi baz alınarak, staj dönemlerini kapsayan meslek mensubunun SSK aylık dönem bordro fotokopilerinin tamamı. Meslek mensubu emekli ise sosyal güvenlik destekleme prim bordrolarının fotokopileri gelmelidir. * Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri. Adres değişikliği varsa, adres değişikliğinin gösterir ticaret sicil gazetesi. * Vergi levhasının fotokopisi. * Meslek mensubunun muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair işyerinden yazı ve yetkilerini gösterir ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri veya vekaletname getirilmelidir. * İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen). * Yabancı şirketlerde çalışanlardan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden Türkiye Kuruluşu ile ilgili yazı.

 

BÜROLARDA STAJ YAPANLAR

* SMMM/YMM şirketlerinde çalışanlardan (A.Ş/Ltd) şirketin imza sirküleri fotokopisi. * İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar(yukarıda belirtilen)

 

ÖNEMLİ NOT : Başvuru için gereken bütün matbu evraklar, formlar, staj değerlendirme formu, ..vb. matbu dilekçeler bölümünden temin edilebilir. Evraklarını düzenli getiren adaylar, sadece eksik evraklarını getireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde ek evraklar istenebilir .

 

 SMMM sınavına hakkı ve yılı dolması nedeniyle 2 yıl bekleme döneminden sonra ilk kez sınava başvuru yapacak adayların hazırlaması gereken evraklar

 1- SINAV BAŞVURU DOSYASI 2- YENİ TARİHLİ SAVCILIK BELGESİ ("Adli Sicil Dilekçesi" ile başvuru yapılması gerekmektedir.) 3- Y.TARİHLİ İKAMETGAH BELGESİ 4- RUHSAT FOTOKOPİSİ 5- ODA KAYIT BELGESİ / FAALİYET BELGESİ 6- BANKA DEKONTU (SINAV HARCI) 7- SERBEST ÇALIŞANLARDAN BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİNDEN YAZI 8- DİPLOMA FOTOKOPİSİ

 

Stajını tamamlayan veya çalışmalarını stajdan saydıran adayların 2 Yıllık bekleme döneminden sonra başvuru sırasında hazırlaması gereken evrakları :

1-SINAV BAŞVURU DOSYASI

2-YENİ TARİHLİ SAVCILIK BELGESİ ("Adli Sicil Dilekçesi" ile başvuru yapılması gerekmektedir.)

3- Y.TARİHLİ İKAMETGAH BELGESİ 4- DİPLOMA FOTOKOPİSİ 5- BANKA DEKONTU (SINAV HARCI)
2- SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV PROGRAMI

 

 

2014 YILI YETERLİLİK SINAV TAKVİMİ
Sınav Adı  Sınav Tarihi  İlk kez (Dosya) Sınava Katılacaklar için Son Başvuru Tarihi  Tekrar Sınava Katılacaklar için Son Başvuru Tarihi 
SMMM Sınavı (1.Dönem)  15-16 Mart 2014  10 Ocak 2014 Cuma  21 Şubat 2014 Cuma 
SMMM Sınavı (2.Dönem) 28-29 Haziran 2014  9 Mayıs 2014 Cuma  2 Haziran 2014 Pazartesi 
SMMM Sınavı (3.Dönem) 8-9 Kasım 2014  10 Eylül 2014 Çarşamba  13 Ekim 2014 Pazartesi 3- SINAV MERKEZLERİ

 

ANKARA         : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

                        Cebeci /Ankara

  

İSTANBUL       :    Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü

                        Fen  Edebiyat  Fakültesi ve  İktisat  Fakültesi  Derslikleri

                        Kadıköy / İstanbul

 

 

 

İZMİR              :       Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Derslikleri 

                                Bornova /İzmir
4-SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV MERKEZLERİ VE BAĞLI İLLER

 

ANKARA BÖLGESİ   :

 

ADANA

ELAZIĞ

MALATYA

ADIYAMAN

ERZİNCAN

MARDİN

AFYON

ERZURUM

MERSİN

AĞRI

ESKİŞEHİR

MUŞ

AKSARAY

GAZİANTEP

NEVŞEHİR

AMASYA

GİRESUN

NİĞDE

ANKARA

GÜMÜŞHANE

ORDU

ANTALYA

HAKKARİ

OSMANİYE

ARDAHAN

HATAY

RİZE

ARTVİN

IĞDIR

SAMSUN

BARTIN

ISPARTA

SİİRT

BATMAN

KAHRAMANMARAŞ

SİNOP

BAYBURT

KARABÜK

SİVAS

BİNGÖL

KARAMAN

ŞANLIURFA

BİTLİS

KARS

ŞIRNAK

BOLU

KASTAMONU

TOKAT

BURDUR

KAYSERİ

TRABZON

ÇANKIRI

KIRIKKALE

TUNCELİ

ÇORUM

KİLİS

VAN

DİYARBAKIR

KIRŞEHİR

YOZGAT

DÜZCE

KONYA

ZONGULDAK

 

 

 

 

İSTANBUL BÖLGESİ       :

 

BİLECİK

KIRKLARELİ

TEKİRDAĞ

EDİRNE

KOCAELİ

YALOVA

İSTANBUL

SAKARYA

BURSA

 

 

İZMİR BÖLGESİ     :

 

AYDIN

FETHİYE

MUĞLA

BALIKESİR

İZMİR

UŞAK

ÇANAKKALE

KÜTAHYA

 

DENİZLİ

MANİSA

 
5-SINAV BAŞARI NOTLARI-YENİDEN SINAVA GİREBİLME- ARİTMETİK ORTALAMA

 

Her dersten en az 50 almak koşuluyla aritmetik ortalamamızın 60 olması gerekmektedir.

Staj süresi boyunca almış olduğumuz tezkiye notları 8. ders gibi ortlamaya dahil edilmektedir.

İlk girdiğimiz sınavda başarısız olduktan sonra 2 yıl içerisinde 4 kez daha girebilme hakkına sahipsiniz. Daha açık bir şekilde 2 yıl içerisinde her dersten 5'er kez sınava girme ve 2'şer kez de pas geçme hakkımız bulunmaktadır.