SMMM Staja Başlama


1) STAJA BAŞLAMA SINAV KONULARI

Genel Kültür ve Yetenek

*Türkçe

*Matematik

*Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Alan Bilgisi

*Muhasebe

- Finansal Muhasebe - Muhasebe Standartları - Maliyet Muhasebesi - Mali Tablolar Analizi - Denetim

*Ekonomi

İktisat   Kıtlık Tercih ve Fayda   Talep, Arz ve Piyasa Dengesi   Talep ve Arz Esnekliği   Arz ve Talep Uygulamaları   Tüketici Dengesi Analizi   Üretim ve Maliyetler   Tam Rekabet Piyasası   Monopol  Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar   Faktör Piyasaları   Milli Gelirle İlgili Kavramlar   Milli Gelir Denge Düzeyi   Para Teorisi ve Politikası   Uluslararası Ticaret Teorisi   Uluslararası İktisat Politikası   Döviz Piyasası  Ödemeler Bilançosunun Tanımı   İktisadi Kalkınma ve Büyüme

*Maliye

- Maliye ilminin esasları - Kamu ekonomisi - Kamu giderleri - Kamu gelirleri (Vergi teorisi) - Bütçe - Devlet Borçları - Yerel idareler

*Hukuk

- Meslek Hukuku - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - Vergi Hukuku - Ticaret Hukuku - Borçlar Hukuku
2) STAJA GİRİŞ SINAVINA İLK KEZ BAŞVURANLARIN İŞLEMLERİ

Bu sınava Kanunun 4.maddesindeki genel şartlar ile 5/A-a maddesindeki öğrenim şartlarına haiz Lisans/Yüksek lisans mezunları  başvuru yapabileceklerdir. Sınav test usulü ile aynı gün ve saatte merkezi olarak Ankara ve İstanbul’da   yapılacaktır.

 

1.  Staja Giriş sınavına ilk kez başvuru yapmak isteyen aday, bulunduğu ilin ya da bölgenin bağlı olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına gitmeden önce başvuru bedellerini öder ve aşağıda yer alan evrakları hazırlar

1 Nisan 2013 tarihinden itibaren Staja Giriş Sınavına Staj Dosyası açtırarak ilk defa katılacak adaylar, Staj Dosya ve Başvuru Bedeli (960 TL) ve Staja Giriş Sınav Bedeli (150 TL) olmak üzere, toplam 1.110 TL'yi TEOS Sistemi üzerinden sanal pos ile 3 taksitle ödeyebileceklerdir. Bunun dışında yapılan ödemelerde taksitle ödeme kabul edilmemektedir.

2. Aday, TEOS Sisteminde  kayıtlı değilse, https://teosweb.tesmer.org.tr/register.php adresine girerek kullanıcı   şifresi  alır.

3. Aday, başvuru bedellerini;  VİSA KART ile TEOS sistemi üzerinden veya banka şubelerinden  yatırır.

a) Aday, VİSA KART ile işlem yapmak istiyorsa; https://teosweb.tesmer.org.tr adresinden TEOS sisteminde,  “Para Yönetimi ve Yükleme” menüsüne tıklar. Açılan sayfada VİSA Kart ile işlem yapabilmek için yatırması gereken ücret türünü seçer ve VİSA bilgilerini İŞ BANKASI’nın ekranlarında doldurur.

b) Aday, Banka Şubesine giderek işlem yapmak  istiyorsa;  T.C. Kimlik Numarasını  belirterek başvuru ve sınav bedelini yatırır. Adayın başvuru aşamasında sıkıntı yaşamaması için mutlaka ücret yatırırken banka yetkilisine kendi T.C. Kimlik Numarasını vermek zorundadır. Sınav bedelini, Banka şubesine ödeyen adayın, ödeme bilgileri 1 iş günü sonra TEOS sistemine aktarılır.

4. Aday, https://teosweb.tesmer.org.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresini kullanarak sisteme giriş yapar.  “Kişisel işlemler” menüsünden eğitim, adres, telefon ve e-posta bilgilerini eksiksiz doldurur.

5. 4. maddede TEOS Sistemine girilen bilgilerde eksiklik olması veya T.C. Kimlik numarasında hata olması halinde; “Kayıt Durumu” ekranında işleminin hatalı olduğuna dair mesaj çıkar ve 4. maddenin tekrarlanması sistem tarafından istenir.

6. 4. maddede girilen bilgilerin doğru olması durumunda (T.C.  Kimlik Nüfus Vatandaşlık İşlerinden kontrol edilir.) ilgili adayın kimlik, kütük ve ev adresi bilgilerinin siteme eklendiğine dair “Kayıt Durumu” ekranında bilgilendirme mesajı çıkar. 

7. Adayın, eksik ücret  yatırması durumunda “Bakiye Bilgisi” ekranın en alt satırında “Bakiyenizde Yeterince Para Miktarı Bulunmamaktadır. Lütfen gerekli para yatırma işlemlerini yapınız” uyarısı gösterilir.

8. Aday,  tüm işlemlerini eksiksiz yaptıktan sonra ön başvuru kaydı gerçekleşmiş olur. “Staja Giriş Sınavı Ön Başvuru Formu” menüsünü tıklayarak yazıcı çıktısını alır. (Ön başvuru formunu alabilmeniz için bilgisayarınızda Adobe Reader programının yüklü olması gerekir.) fotoğraf yapıştırıp, imzalar ve Staj Başvuru Dosyası ile birlikte ikamet ettiği ilin ya da bölgenin bağlı olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına başvuruda bulunur.

 

9. Evraklar:

a)    Sınava başvuru formu (https://teosweb.tesmer.org.tr adresinden doldurulacak) 

b)   Odadan alınacak Staj Dosyasının 1.sayfasındaki form (Staj Başvuru Formu) eksiksiz doldurulacaktır.

c)   Onaylı nüfus cüzdanı örneği (noter veya muhtarlıktan alınmış, fotoğraf zorunluluğu yoktur)

d)   Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış olması gerekir.) Adli sicil kaydı olanların ayrıca mahkeme kararı fotokopisini de sunmaları gerekmektedir.

e)  Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi, (Lisans ve yüksek lisans eğitimleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki diplomalarını da noter onaylı getirmeleri zorunludur. Yüksek lisans eğitimini tezli yapanlar tezlerinin  fotokopisini; tezsiz yapanlar ise Bitirme Proje Ödevlerinin fotokopisini teslim etmeleri gerekmektedir.) Kimlik bilgileri, diplomasının arka sayfasında bulunan adaylar, diplomalarının arka yüzünü de notere onaylatmak zorundadırlar. Noter onaylı olmayan diploma ya da geçici mezuniyet belgeleri kabul edilmemektedir.

f)   3 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, adayın kolaylıkla tanınmasına yardımcı olacak nitelikte olması gerekmektedir.)

g)   Taahhütname (Bu form odadan alınacak dosyada mevcuttur.)

h)   Staj Başvuru ve Dosya Bedeli ve sınav bedeli  dekontu.

10. Aday,  odaya geldikten sonra, oda yetkilisi,  TEOS Sistemine giriş yapar.  “TESMER MODÜLÜ” menüsü altında bulunan “SGS Bölümü” bağlantısına tıklar.

11.  Açılan sayfada sol tarafta bulunan yan menü içindeki “SGS Başvurusu Ekle” bağlantısı tıklar.

12.  Oda yetkilisi, kayıt yaptırmak için gelen adayın T.C. Kimlik numarasını (11 hane sayısal olmak üzere) girer, adayın sınava girmek istediği Sınav Merkezini (ANKARA veya İSTANBUL) seçer. “Kaydet Düğmesine” tıklar.

13. Oda yetkilisi;  adayın getirdiği evrakları tek tek kontrol ederek “Evrak Bilgisi” ekranında ilgili evrakı getirdiğine dair “Tamamla” bölümünü işaretler.

14. Tüm evrakların oda yetkilisi tarafından kontrol edilmesi ve “Tamamla” bölümünün işaretlenmesi sonrasında “Başvuruyu Tamamla” ekranında “SGS BAŞVURUSUNU GERÇEKLEŞTİR” düğmesi aktif olur ve oda yetkilisinin ilgili düğmeye basarak, başvuruyu tamamlaması beklenir.

15. Başvuru tamamlandıktan sonra “Başvuruyu Tamamla” ekranında “Başvuru işlemi gerçekleşmiştir. Kişinin kütük sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.” yazısı belirir ve “BURAYA”  ifadesi tıklanarak adayın kütük sayfası görüntülenir.

16.  Oda yetkilisi tarafından,  web kamerası ile adayın fotoğrafı  çekilir.

17. Oda yetkilisi tarafından, yapılacak ön büro işlemleri bu kadardır. Bu aşamadan sonraki işlemler aday gittikten sonra yapılabilmektedir.

18.  Oda yetkilisi, https://teosweb.tesmer.org.tr TEOS Sisteminde bulunan arama kutusuna # yazdıktan sonra adayın T.C. Kimlik Numarasını yazarak adayın SGS dosyasını bulur “SGS BİLGİSİ” menüsünü tıklar, kişinin özet bilgilerinin yer aldığı form açılır, bu form üzerinde bulunan “Detay” bağlantısına tıklar, adayın “Kişisel Bilgiler” sayfasına ulaşır.  “Kişisel Bilgiler” kütük sayfasını açar. Adayın dosyasından bilgileri kontrol edilir, yanlış olan bilgiler düzeltilir,  eksik olanlar tamamlatılır ve kayıt edilir.

 

Sınav bedelini yatırdıktan sonra, mutlaka TEOS Sistemine girerek sınav başvurunuzu yapınız.
3) STAJA GİRİŞ SINAVINA İKİNCİ VE DAHA SONRASI İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

 TEOS Sistemine ilk kez girecek adayın, kullanıcı adı ve

şifresi  TC Kimlik numarasıdır.

1.  Staja Giriş Sınavına başvuru yapmak isteyen aday, sınav bedelini öder.

2. Sınav bedelini yatırma işlemi iki şekilde yapılabilir. VİSA

KART ile TEOS sistemi üzerinden veya Banka Şubelerine gidilerek yapılabilir.

          a) Aday VİSA KART ile işlem yapmak istiyorsa;

https://teosweb.tesmer.org.tr adresinden TEOS Sistemine, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini yazarak  girer.  “Para Yönetimi ve Yükleme” menüsüne tıklar. Açılan sayfada VİSA Kart ile işlem yapabilmek için yatırması gereken ücret türünü seçer ve VİSA bilgilerini İŞ BANKASI’nın ekranlarında doldurur. Para yatırma işlemi  bittikten sonra aday “SGS Başvuru Sistemi” menüsü altında yer alan “SGS Başvurusu” bağlantısına tıklar.

b) Aday Banka Şubesine giderek işlem yapmak istiyorsa;  T.C. Kimlik Numarası   belirterek sınav bedelini yatırır. Adayın başvuru aşamasında sıkıntı yaşamaması için mutlaka ücret yatırırken banka yetkilisine kendi T.C. Kimlik Numarasını vermek zorundadır. Sınav bedelini, banka şubesine ödeyen aday 1 iş günü sonra https://teosweb.tesmer.org.tr TEOS Sistemine  kullanıcı adı ve şifresini yazarak girer. “SGS Başvuru Sistemi” menüsü altında yer alan “SGS Başvurusu” bağlantısına tıklar.

 

3. Adayın eksik ücret  yatırması durumunda “Bakiye Bilgisi” ekranın en alt satırında “Bakiyenizde yeterince para miktarı bulunmamaktadır. Lütfen gerekli para yatırma işlemlerini yapınız” uyarısı gösterilir.

 

4Adayın yatırmış olduğu tutarın yeterli olması durumunda, aday sınava girmek istediği “Sınav Merkezini”(Ankara veya İstanbul) seçer “Kaydet Düğmesi”ne basar. Başvuru işlemi gerçekleşmiştir.

5. Aday, bilgi için “SGS Başvuru Sistemi” menüsü altına yer alan “SGS Formlar ve Sonuçlar” bağlantısını tıklayarak, sınav başvuru formunun yazıcı çıktısını alabilir.  

 

6. Adayın,  “Sınav Başvuru Formu”nu bağlı olduğu odaya teslim etmesine gerek yoktur. 

 

Not: İkinci ve sonraki katılımcılar için  “Sınav Başvuru Formu”nun Odalara teslim edilmesine ilişkin uygulama kaldırılmıştır.

 

Sınav bedelini yatırdıktan sonra, mutlaka TEOS Sistemine girerek sınav başvurunuzu yapınız.
4) STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ

 Staja Giriş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız anlamına gelir. Stajınızı başlatmak için Staj Dosyanızı tamamlamanız gerekir

Staja Giriş Sınavında başarılı olan adayların 2 yıl içerisinde staja başlamaları zorunludur. Bu süre içerisinde staja başlamayanların staj başvuru dosyaları iptal edilerek işlemden kaldırılmaktadır. Yönetmelik gereği, staja Mayıs, Eylül veya Ocak aylarının ilk 10 günü içinde fiilen başlamak zorunludur. Stajınızın başlamasıyla birlikte stajınız süresince uzaktan sürekli eğitim(e-use)'e tabi olacaksız. Stajınızın 2. ayından itibaren 3 ay ara ile eğitim CD'leriniz adresinize gönderilecektir. Stajınızı başlatmak için Staj Dosyanızıtamamlamanız gerekir. Matbu evrakların tamamı sitemizde olup, indirip kullanabilirsiniz.

Staj; meslek mensubu yanında, gözetiminde, denetiminde ve imza yetkili olmak üzere 4 şekilde yapılır. Staja başlayacak adaylar Staj başvuru sırasında teslim edilen evraklara ek olarak staj yaptığı yerin özelliğine göre aşağıda istenilen bilgi ve belgeleri bağlı bulundukları odaya teslim etmeleri gerekmektedir.

A) MESLEK MENSUBU YANINDA VEYA MESLEKİ ORTAKLIKLARINDA (Ltd, A.ş) STAJ

1.Staja giriş sınavı sonuç belgesi

2.Cumhuriyet Savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil

kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3.Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

4.Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge

5.Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

6.Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi

7.Staj onay belgesi

8.Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu

9.Stajyer tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır).

10.Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak faaliyet belgesi (son 3 ay içinde

alınmış aslı)

11.Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi

12.Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, imza yetkili

şirket ortağı olmak zorundadır. Şirketin son imza sirküleri ve son ticaret sicil gazetesi

fotokopisi

13.İşe giriş bildirgesi veya e-bildirge fotokopisi

14.Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi ( işe yeni girdiyseniz, adres kontrolü açısından

şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)

15.Vergi levhası fotokopisi

16.Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı (Oda

tarafından dosyaya konulacak)

Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

 

B- MESLEK MENSUBU DENETİMİNDE STAJ

1.Staja giriş sınavı sonuç belgesi

2.Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil

kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3.Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

4.Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge

5.Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

6.Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi

7.Staj onay belgesi

8.Tek kişi staj yazısı (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)

9.Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu

10.Stajyer durum tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır).

11.Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak faaliyet belgesi (son 3 ay içinde

alınmış ve aslı)

12.Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi

13.İşe giriş bildirgesi veya e-bildirge fotokopisi

14.Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi ( işe yeni girenler, adres kontrolü açısından

şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)

15.Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden edinebilirsiniz.)

16.Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (son düzenlenmiş olan)

17.Şirketin vergi levhası fotokopisi

18.Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ve firma arasında yapılan

sözleşme fotokopisi (sözleşmenin tüm sayfalarının okunaklı olması, çalışma usul ve esasları

yönetmeliği gereğince sözleşmenin tarihi, bedeli ve konusunun sözleşmede yer alması

gerekmektedir.)

19.Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubunun staj süresince şirkete

kestiği serbest meslek makbuzları veya fatura fotokopileri (okunaklı olmalı ve hangi dönemi

kapsadığı belirtilmelidir.)

20. Staja onay veren meslek mensubu; mesleki şirket(A.Ş/ LTD.) ortağı ise, imza yetkili şirket

ortağı olmak zorundadır. Şirketin imza sirküleri ve son ticaret sicil gazetesi fotokopisi

gelmelidir.

21.Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı( oda

tarafından dosyaya konulacak)

22.Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

 

C-MESLEK MENSUBU GÖZETİMİNDE STAJ (Meslek Mensubu Bordrolu) 

1.Staja giriş sınavı sınav sonuç belgesi

2.Cumhuriyet Savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3.Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

4.Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge

5.Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

6.Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi

7.Staj onay belgesi

8.Tek kişi staj yazısı(Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)

9.Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu

10.Stajyer durum tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır.)

11.Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak Oda Kayıt Belgesi (Son 3 ay içinde

alınmış aslı)

12.Meslek Mensubu Ruhsat Fotokopisi

13.İşe Giriş Bildirgesi veya e-Bildirge fotokopisi

14.Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi (işe yeni girdiyseniz, adres kontrolü açısından

şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)

15.Meslek mensubunun şirkette muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair

iş yerinden yazı ve yetkisini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi

16.Meslek Mensubunun son aylık sigorta prim bildirgesi ( işe yeni girdiyse işe giriş bildirgesi

fotokopisi)

17.Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi

http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden edinebilirsiniz.)

18.Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi ( en son düzenlenen)

19.Şirketin vergi levhası fotokopisi

20. Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı (oda

tarafından dosyaya konulacak)

21. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

D- İMZA YETKİLİ (MUHASEBE MÜDÜRÜ VEYA MALİ İŞLER MÜDÜRÜ ) STAJ

1.Staja giriş sınav sonuç belgesi

2.Cumhuriyet Savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil

kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3.Emekli Sandığında kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

4.Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge

5.Bağ-Kur kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

6.Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi

7.Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu

8.Stajyer tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır).

9.İşe giriş bildirgesi veya e-bildirge fotokopisi

10.Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi (işe yeni girdiyseniz, adres kontrolü açısından

şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)

11.Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali

işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığınızı belgeleyen Ticaret sicil gazetesinin aslı veya

noter onaylı örneği,

12.Şirketin genel imza sirküleri

13.İmza yetkili çalışılan süreyi kapsayan ve şirket merkezini de gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

fotokopisi,

14.Muhasebe işleri ile ilgili çalışılan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir,

15.Vergi levhası fotokopisi

16.Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı( oda

tarafından dosyaya konulacak)

17.Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

Gözetim, Denetim veya İmza yetkili stajlar aşağıdaki firmalardan birisinde yapılacaksa; staj tipine göre istenilen bilgi ve belgelere ek olarak aşağıdaki evraklarında hazırlanması gerekmektedir.

 

ŞAHIS FİRMASINDA STAJ

· Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı( firma adresini de içeren)

· Yevmiye defterinin ön yüzünün fotokopisi

· Defter-i kebir'in ön yüzünün fotokopisi

 

YURT DIŞI MERKEZLİ YABANCI ŞİRKETLERDE STAJ

·Son verilen kurumlar vergisi beyannamesi

·Şirketin ticaret odası'ndan alınacak faaliyet belgesi

·Şirketin kuruluş gazetesi fotokopisi

·Şirketin Türkiye’de başka şubesi olmadığına dair Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünden alınacak yazı

 

 

 

 

İKTİSADİ İŞLETMELERDE STAJ:

·Son verilen Kurumlar, KDV beyannamelerinin fotokopisi, Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

ADAY MESLEK MENSUBUNUN DİKKATİNE

·Adayların denetim altında yapacakları stajlarda meslek mensubundan alınacak onay belgesi ve tek kişi staj belgesinin imza yetkili meslek mensubu tarafından onaylanması gerekmektedir.

·SMMM ve YMM şirketlerinde staj yapanlar, imza yetkili meslek mensuplarından onay almakzorundadırlar.

·Staj süresince aynı anda birden fazla yerde çalışılması uygun değildir.

·Stajyerler ticari faaliyette bulunamazlar

Şirketlerde staj yapan adayların şirketin ticaret sicil gazetesinde belirtilen Ticari Merkez adresinde çalışması zorunludur.

 
5) SINAV TAKVİMİ

 

2014 YILI STAJA BAŞLAMA SINAV TAKVİMİ
Sınav Adı  Sınav Tarihi  İlk kez (Dosya) Sınava Katılacaklar için Son Başvuru Tarihi  Tekrar Sınava Katılacaklar için Son Başvuru Tarihi 
Staja Giriş Sınavı (1.Dönem) 8 Mart 2014 Cumartesi 31 Aralık 2013 Salı 31 Aralık 2013 Salı
Staja Giriş Sınavı (2.Dönem) 28 Haziran 2014 Cumartesi 30 Nisan 2014 Çarşamba 30 Nisan 2014 Çarşamba
Staja Giriş Sınavı (3.Dönem) 1 Kasım 2014 Cumartesi 1 Eylül 2014 Pazartesi 1 Eylül 2014 Pazartesi6) SINAV ÜCRETLERİ BANKA HESAP NUMARALARI

 Staj Dosya ve Başvuru bedeli, Staja Giriş Sınavı, ABC Grubu Staj Değerlendirmeleri,SMMM Sınav bedelleri ve itiraz bedelleri ile Stajyerin Zorunlu Eğitimi bedelli http://teosweb.tesmer.org.tradresinden kredi kartı ile ödenebilir.

 

Uyarı :

1-İlk kez sınava katılacak adaylar başvurularını bağlı bulundukları odaya,ikinci ve sonraki sınav başvurularınıhttps://teosweb.tesmer.org.tr/ adresine girerek yapacaklardır.

2-İnternet üzerinden sınav başvurusu yapacak adaylar;sınav bedelini yatırdıktan sonra İş Bankası için BİR iş günü ING Bank için Ü Çiş günü sonra sınav başvurularını yapabilirler.

3-İnternet üzerinden yapılan EFT, Havale gibi işlemler banka tarafından e-posta yoluyla bize gönderilen ve sisteme aktarılacak olan hesap ekstresinde gözükmediğinden, Sınav ve staj başvurusu için gerekli tutarının ilgili bankadan elden yatırılması gerekmektedir.

***Hesaplar masrafsız olup, havale ücreti ödenmeyecektir.

***Son Başvuru günü, Mesai Saati Bitiminde Hesaplar Kapatılacaktır.

 

SMMM Sınavı

- İlk Başvuru (85 TL x 7 ders) 595,00 

- Tek ders 85,00 

 Staja Giriş Sınavı Bedeli 150,00 

T.İş Bankası Dikmen/ Ankara Şubesi

487 286

Staj Dosya ve Başvuru Bedeli 960,00 

T.İş Bankası Dikmen/ Ankara Şubesi

487 239

Stajyerlerin Zorunlu Eğitimi Ücretleri

- Stajı 01.01.2013'de başlayacak olanlar için (220 TL x 3 yıl) 660,00 

2013 Yılı Sınav ve Eğitim Ücretleri

T.İş Bankası Dikmen/ Ankara Şubesi

0542 416

SGS-ABC-SMMM-YMM Sınav İtiraz Bedelleri 20,00 

T.İş Bankası Dikmen/ Ankara Şubesi

487 242 veya

ING Bank Ulus/ Ankara Şubesi

361 0591